Prawo spadkowe a testament – jakie są przepisy i zasady sporządzania testamentu

Prawo spadkowe a testament – jakie są przepisy i zasady sporządzania testamentu

Prawo spadkowe a testament – zasady i przepisy

Dziedziczenie po zmarłym krewnym to czasem nie tylko trudne zadanie emocjonalne, ale i trudne formalnie, szczególnie w przypadku braku sporządzonego testamentu. Wówczas to dziedzictwo przypada w udziale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku sporządzenia testamentu sytuacja jest odmienna. Poniżej przedstawiamy zasady sporządzania testamentu i obowiązujące przepisy prawa spadkowego.

I. Testament – co to jest i jakie są zasady jego sporządzania:

 1. Czym jest testament?

Testament to akt prawny, który do momentu śmierci spadkodawcy jest możliwy do zmiany i który określa sposób działania w przypadku jego śmierci. Jest to dokument sporządzany przez spadkodawcę na piśmie, który określa szczegółowe zasady dziedziczenia. Testament można sporządzić w każdej formie – odręcznej, drukowanej lub maszynopisanej.

 1. Jakie są rodzaje testamentów?

Istnieją dwa rodzaje testamentów:

 • testament notarialny – sporządzany przed notariuszem;
 • testament własnoręczny – sporządzany własnoręcznie przez spadkodawcę.
 1. Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić osoba pełnoletnia, czyli posiadająca 18 lat lub więcej. W szczególnych sytuacjach pod tym względem jednak obowiązują odmienne standardy, np. w przypadku osoby chorej psychicznie.

II. Przepisy prawa spadkowego – co warto wiedzieć?

 1. Dziedziczenie ustawowe

W przypadku braku testamentu dziedziczenie przypada według ustawowych zasad. Dziedziczenie ustawowe jest regulowane kodeksem cywilnym i zależy od rodzaju pokrewieństwa zmarłego z przyszłymi spadkobiercami. Warto wiedzieć, że jeśli spadkodawca był żonaty lub miał konkubinę, to partner ten automatycznie dziedziczy po nim.

 1. Ograniczenia dziedziczenia

Dziedziczenie według ustawowych zasad jest nieco inne niż dziedziczenie testamentowe, ponieważ obowiązują w nim pewne ograniczenia i wyjątki. Jednym z takich ograniczeń jest to, że zstępni zmarłego mają pierwszeństwo przed innymi osobami.

 1. Dziedziczenie według testamentu

Jeśli spadkodawca posiadał testament, to wówczas zostaje ona prawnie przestrzegany i zgodnie z jego zapisami dokonywane jest dziedziczenie. Warto jednak wiedzieć, że dziedziczenie testamentowe jest ograniczone przepisami prawa, które regulują m.in. ważność testamentu oraz uprawnienia i obowiązki spadkobierców.

III. Jakie są zasady sporządzania testamentu?

 1. Testament powinien być pisany na stronie lub w kilku stronach.

 2. Testament musi być podpisany przez spadkodawcę.

 3. Testament należy sporządzić własnoręcznie lub przez notariusza.

 4. Dokument musi zawierać datę sporządzenia i wystarczająco szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu dziedziczenia.

 5. Testament powinien być sporządzony w sposób zrozumiały i jasny.

 6. Testator powinien powiadomić swoich bliskich o istnieniu testamentu.

Podsumowując, sporządzenie testamentu to bardzo ważny dokument, który decyduje o prawach dziedziczenia po osobie zmarłej. Warto więc przyjrzeć się zasadom sporządzania testamentu oraz przepisom prawa spadkowego. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy notariusza lub prawnika.