Miesiąc: maj 2021

Odpowiedzialność cywilna – jak rozliczyć szkody wyrządzone innym osobom

Odpowiedzialność cywilna – jak rozliczyć szkody wyrządzone innym osobom

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA – JAK ROZLICZYĆ SZKODY WYRZĄDZONE INNYM OSOBOM W życiu każdego człowieka zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w których wyrządzamy szkody innym osobom. Czasem jest to drobny incydent, jednakże w wielu przypadkach straty ponoszone są przez osoby trzecie, a nawet całe społeczności. Wówczas naszym obowiązkiem […]

Rozwód w Warszawie – kiedy i jak złożyć pozew rozwodowy

Rozwód w Warszawie – kiedy i jak złożyć pozew rozwodowy

Rozwód w Warszawie – kiedy i jak złożyć pozew rozwodowy Kiedy zdecydować się na rozwiązanie małżeństwa? Zażyczenie sobie rozwodu jest zawsze trudną decyzją, jednak niezbędną, jeśli partnerzy nie są w stanie dogadać się i prowadzić harmonijnego wspólnego życia. W takiej sytuacji, w rozmowach między małżonkami […]

Prawo pracy a umowa o dzieło – zasady i prawa wynikające z umowy o dzieło

Prawo pracy a umowa o dzieło – zasady i prawa wynikające z umowy o dzieło

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona (zleceniodawca) zobowiązuje się do powierzenia drugiej stronie (zleceniobiorcy) określonej pracy, a zleceniobiorca do wykonania tej pracy oraz otrzymania wynagrodzenia za nią. Jednakże, wielokrotnie zdarza się, że zamiast umówić pracę na podstawie umowy o […]

Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny

Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny

Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny Warto wiedzieć: Umowa darowizny jest jednym z ważniejszych typów umów cywilnoprawnych, która polega na przekazaniu jednej stronie majątkowej (darowizny) na rzecz drugiej strony (obdarowanego) bez żadnej materialnej lub innej korzyści. Zasady i […]

Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego

Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego

Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego W Polsce każdy obywatel jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. System podatkowy regulowany jest przez prawo podatkowe, które dostosowuje wymagania podatkowe do potrzeb i specyfiki kraju. Jakie są zasady rozliczania PIT i […]

Prawo międzynarodowe humanitarne – zasady ochrony praw człowieka w sytuacjach konfliktów zbrojnych

Prawo międzynarodowe humanitarne – zasady ochrony praw człowieka w sytuacjach konfliktów zbrojnych

Prawo międzynarodowe humanitarne – zasady ochrony praw człowieka w sytuacjach konfliktów zbrojnych W dzisiejszych czasach konflikty zbrojne na świecie wciąż są tematem, który jest obecny w mediach na każdy dzień. Siły zbrojne walczą ze sobą na całym świecie, a w wyniku walk giną tysiące ludzi […]