Prawo geodezyjne i kartograficzne – regulacje dotyczące pomiarów i mapowania

Prawo geodezyjne i kartograficzne – regulacje dotyczące pomiarów i mapowania

Prawo geodezyjne i kartograficzne – regulacje dotyczące pomiarów i mapowania

W dzisiejszych czasach geodezja i kartografia mają szczególne znaczenie w codziennym życiu społeczeństwa. Bez dokładnych map i pomiarów, wiele spraw wymagałoby znacznie więcej czasu i wysiłku. Dlatego też istnieją liczne przepisy związane z geodezją i kartografią, które regulują wykonywanie pomiarów i mapowanie obszarów.

 1. Podstawowe przepisy

Prawo geodezyjne i kartograficzne to najważniejsze dokumenty regulujące zasady wykonywania pomiarów i mapowanie. W ramach tych przepisów określono m.in. podstawowe definicje, zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji geodezyjnych oraz zasady wykonywania pomiarów i sporządzania map.

 1. Zasady wykonywania pomiarów

Przepisy regulujące wykonywanie pomiarów podzielone są na dwie kategorie: prace pomiarowe gruntowe i prace pomiarowe bezpośrednie. Do prac pomiarowych gruntowych zalicza się m.in. pomiary topograficzne, geologiczne i melioracyjne, a do pomiarów bezpośrednich m.in. pomiary GPS.

Ważne informacje dotyczące pomiarów:

 • pomiarów powinno dokonywać się zgodnie z zasadami geodezji i kartografii oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przed dokonaniem pomiarów geodezyjnych zawsze należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości lub osoby uprawnionej do jej użytkowania.
 1. Zasady sporządzania map

Mapy, podobnie jak pomiar ewidencyjny, są dokumentem prawnym i mają ważne znaczenie w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Zasady sporządzania map określają m.in. sposób wykonywania map, ich zawartość, format i nabycie praw autorskich.

Ważne informacje dotyczące sporządzania map:

 • mapy muszą być wykonane w sposób precyzyjny i zgodny z rzeczywistością,
 • przed sporządzeniem mapy należy zawsze dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi tego zagadnienia.
 1. Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów

Jeżeli w trakcie wykonywania pomiarów lub sporządzania map doszło do naruszenia przepisów, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw. Osoby, które czują się poszkodowane, mogą złożyć zawiadomienie do odpowiedniego organu.

Ważne informacje dotyczące naruszenia przepisów:

 • przed podjęciem działań prawnych należy dokładnie zbadać, czy doszło do naruszenia przepisów,
 • w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów należy skontaktować się z odpowiednim organem, np. urzędem geodezyjnym.
 1. Znaczenie geodezji i kartografii

Geodezja i kartografia mają ogromne znaczenie w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Dzięki precyzyjnym pomiarom oraz aktualnym mapom możliwe jest m.in. planowanie nowych inwestycji, prowadzenie badań naukowych czy prowadzenie badania rynku nieruchomości.

Ważne informacje na temat znaczenia geodezji i kartografii:

 • geodezja i kartografia mają ogromne znaczenie w codziennym życiu społeczeństwa,
 • dokładne pomiary i aktualne mapy są niezbędne w wielu dziedzinach, m.in. w prowadzeniu biznesu, planowaniu inwestycji czy prowadzeniu badań naukowych.