Audyt prawny nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości, nazywany także badaniem due diligence, wykonywany jest głównie na zlecenie podmiotów chcących zweryfikować i rozszerzyć posiadane informacje dotyczące danej nieruchomości, w tym jej stanu prawnego. Jest to bardzo dobry sposób na zapoznanie się z ewentualnym ryzykiem oraz na zabezpieczenie swoich interesów, a także na pozyskanie argumentów do negocjacji z właścicielem nieruchomości.

Audyt prawny nieruchomości – co to jest?

Audyt prawny nieruchomości to kompleksowa analiza i weryfikacja wszystkich aspektów prawnych danej nieruchomości. Informacje w nim zawarte sięgają o wiele dalej niż te, które znaleźć można w księdze wieczystej. Tym sposobem można zminimalizować bądź całkowicie wyeliminować ryzyka, które mogą się wiązać z daną nieruchomością. Badanie due diligence ocenia nie tylko stan teraźniejszy ale i przyszłe zagrożenia, które mogą się pojawić po kupnie danego lokalu, budynku czy gruntu.

W pierwszej kolejności audytor sprawdza informacje dotyczące faktycznych właścicieli nieruchomości i potwierdza, czy sprzedający jest uprawniony do przeniesienia prawa własności na nabywcę. Audyt prawny nieruchomości obejmuje również jej obciążenia, prawa i roszczenia osób trzecich oraz okoliczności nabycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela.

Co powinno obejmować badanie due diligence?

Badanie due diligence w pierwszej kolejności powinno obejmować weryfikację zapisów w księdze wieczystej i porównanie ich zgodności ze stanem faktycznym. Audytor powinien również uzyskać i sprawdzić inne dokumenty, jak decyzje dotyczące podziałów nieruchomości, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów czy zawiadomienia o zmianach wprowadzonych w ewidencji gruntów. Sprawdzeniu powinny podlegać również przepisy dotyczące danej nieruchomości i jej okolicy, regulujące ochronę środowiska, ochronę krajobrazu oraz ochronę konserwatorską i archeologiczną. Audyt prawny nieruchomości może zawierać także w zależności od potrzeb – analizę połączenia z drogą publiczną oraz możliwość późniejszej zabudowy.

Audyt prawny nieruchomości – czy warto go przeprowadzić?

Profesjonalny audyt prawny nieruchomości powinien być przeprowadzany za każdym razem, gdy inwestor chce poznać wszystkie, nawet zatajone, fakty o przedmiocie zakupu lub dzierżawy. Dzięki temu może dokładnie sprawdzić, czy wszystkie posiadane przez niego informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Audyt jest sposobem na to, aby zapobiec możliwym problemom w przyszłości.

Badanie due diligence umożliwia podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej zakupu bądź dzierżawy nieruchomości. Powinno zakończyć się raportem, w którym audytor winien zawrzeć wszystkie fakty na temat danego lokalu, budynku lub działki wraz z wnioskami na temat ryzyka związanego z nieruchomością i tytułem prawnym sprzedającego. Kompleksowy obraz na temat danej nieruchomości to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla inwestora przed wydatkowaniem nieadekwatnych środków finansowych. W ten sposób może również uzyskać dodatkowe argumenty, które pomogą mu podczas negocjacji warunków umowy oraz ceny zakupu nieruchomości.