Prawo geodezyjne i kartograficzne – zasady pomiarów i mapowania

Prawo geodezyjne i kartograficzne – zasady pomiarów i mapowania

W dzisiejszych czasach dokładne mapy są niesłychanie ważne w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Od prowadzenia planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, przez budowę kolei, autostrad i mostów, po sprawną żeglugę i nawigację powietrzną. Wszystkie te problemy można rozwiązać, korzystając z danych geodezyjnych i kartograficznych. Jednakże do ich wytworzenia niezbędne jest zastosowanie surowych zasad i norm, które reguluje Prawo geodezyjne i kartograficzne.

I. Pomiar geodezyjny

Metodą geodezyjną (terenową) mierzy się kąty i odległości na powierzchni Ziemi. Oznaczają one punkty kontrolne, które są wykorzystywane do opracowania mapy. Dokładność pomiaru jest bezpośrednio proporcjonalna do liczby punktów kontrolnych. Istnieją różne techniki pomiarów geodezyjnych, w tym:

  • metoda triangulacji;
  • metoda trilateracji;
  • metoda satelitarna (GPS);
  • metoda tachimetryczna.

II. Pomiar kartograficzny

Pomiar kartograficzny polega na zebraniu danych w celu stworzenia mapy. Metoda ta wymaga wykorzystania wyników pomiarów geodezyjnych. Należy pamiętać, że mapy i plany muszą być stworzone zgodnie z zasadami Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Mapy powinny być czytelne i przejrzyste, a ich skala nie powinna być zbyt duża lub zbyt mała.

III. Zasady tworzenia map

Aby utworzyć mapę zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, należy przestrzegać następujących zasad:

  • mapa powinna być czytelna i łatwa do zrozumienia;
  • mapa powinna być sporządzona zgodnie z punktami kontrolnymi wyznaczonymi w terenie;
  • mapa powinna uwzględniać skalę, którą dobrze jest wybrać w zależności od celu mapy;
  • mapa powinna uwzględniać orientację, czyli położenie północny-południowy.

IV. Upraszczenia w mapach

Mapy są zawsze uproszczone, ponieważ niemożliwe jest zobrazowanie na płaszczyźnie skomplikowanej powierzchni ziemi. Jednym z rodzajów uproszczeń jest przyjęcie pewnej skali. Innym typem uproszczenia jest uproszczenie kształtu i wymiarów obiektów na mapie w celu zapewnienia przejrzystości. Wszystkie takie uproszczenia muszą zostać podane w legendzie i muszą być zgodne z zasadami Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

V. Znaczenie pomiarów geodezyjnych i kartograficznych

Dane geodezyjne i kartograficzne są używane w wielu dziedzinach, od urbanistyki po nawigację powietrzną. Dzięki nim możliwe jest planowanie i budowanie skomplikowanych projektów, takich jak autostrady, mosty i lotniska. Pomiar geodezyjny jest kluczowy dla wyznaczenia pozycji geograficznej oraz określenia wysokości n.p.m. W przypadku mapowania obiektów pod wodą, pomiar satelitarny może być jedynym sposobem na uzyskanie dokładnych danych.

Wnioski

Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje proces tworzenia map i pomiarów, które są niezbędne w wielu dziedzinach. Pomiar geodezyjny jest jednym z kluczowych elementów tworzenia map, a metody pomiarów geodezyjnych i kartograficznych muszą być zgodne z wskazanymi zasadami, aby uzyskać dokładne wyniki. Dzięki tym danym możliwe jest planowanie i budowanie skomplikowanych projektów, zarówno na ziemi jak i na morzu czy w powietrzu.