Prawo medyczne a odpowiedzialność pielęgniarki – przepisy i zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki

Prawo medyczne a odpowiedzialność pielęgniarki – przepisy i zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki

PRAWO MEDYCZNE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIELĘGNIARKI – przepisy i zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki

W dzisiejszych czasach, w codziennej pracy nie tylko w służbie zdrowia, ale w każdej dziedzinie, jesteśmy obarczeni różnymi obowiązkami i odpowiedzialnościami. Pielęgniarki, jako osoby wspierające lekarzy i pacjentów, służące ich potrzebom, są zobowiązane do przestrzegania zasad i norm zawodowych. Są one nie tylko moralne czy etyczne, ale również prawnie uregulowane. Warto wiedzieć, jakie prawa i przepisy dotyczą pielęgniarek, a także jakie obowiązki są związane z wykonywaną pracą.

 1. Pielęgniarka – profesjonalista w opiece nad pacjentem

Pielęgniarka to osoba, która ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, dba o zdrowie i dobre samopoczucie pacjenta. Współpraca między lekarzem a pielęgniarką jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Pielęgniarka odpowiada za wiele czynności medycznych, takich jak aplikowanie leków, podawanie kroplówek, zmienianie opatrunków czy prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Przepisy z zakresu prawa medycznego

Pielęgniarki, jak każdy pracownik służby zdrowia, muszą przestrzegać wytycznych i wytycznych prawa medycznego. Jednym z najważniejszych dokumentów, które regulują działalność pielęgniarską, jest: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Warto zwrócić uwagę, że pielęgniarki są również objęte przepisami Kodeksu Etyki Pielęgniarskiej.

 1. Obowiązki pielęgniarki

Pielęgniarka ma obowiązek dbać o stan zdrowia pacjenta oraz stosować środki ostrożności, by uniknąć ryzyka błędów medycznych. Jej zadaniem jest również poprawa jakości opieki nad pacjentem oraz wsparcie w procesie leczenia.

Do podstawowych obowiązków pielęgniarki zaliczyć możemy:

 • udzielanie pacjentom pomocy w zakresie pielęgnacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek medycznych,
 • dbanie o sterylne i higieniczne warunki leczenia,
 1. Prawa pielęgniarki

Każda pielęgniarka ma prawo do ochrony swojego dobra osobistego oraz godności jako pracownika służby zdrowia. W przypadku niewłaściwego traktowania ze strony pacjenta, pielęgniarka powinna zwrócić się o pomoc do przełożonych lub odpowiedniego organu.

Ważnymi prawami pielęgniarek są między innymi:

 • prawo do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • prawo do odmowy wykonywania czynności niezgodnych z prawem lub wiedzą pielęgniarki,
 • prawo do ochrony przed narażeniem na niebezpieczeństwo zdrowia i życia,
 1. Konsekwencje naruszeń prawa

Naruszenie zasad prawnych i etycznych przez pielęgniarkę może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Może ona stracić uprawnienia do wykonywania zawodu, a nawet ponieść odpowiedzialność karną.

Kodeks Etyki Pielęgniarskiej wskazuje, jakie zachowania pielęgniarki są niedopuszczalne. Są to między innymi:

 • nieprzestrzeganie praw pacjenta do prywatności,
 • niewłaściwe zachowanie względem pacjenta i innych pracowników służby zdrowia,
 • wykonywanie czynności medycznych bez wymaganych kwalifikacji.

Podsumowując, pielęgniarki pełnią bardzo ważną rolę w służbie zdrowia, dlatego należy dbać o ich uprawnienia, obowiązki, prawa i przepisy, od których są zależne. Jednocześnie, każda pielęgniarka powinna przestrzegać zasad etycznych i moralnych, by zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.