Prawo ubezpieczeniowe a polisa ubezpieczeniowa – jakie są przepisy i zasady ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeniowe a polisa ubezpieczeniowa – jakie są przepisy i zasady ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeniowe a polisa ubezpieczeniowa – jakie są przepisy i zasady ubezpieczeń

W dzisiejszych czasach ubezpieczenie jest jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia naszych interesów finansowych przed wydarzeniami losowymi. Czym są przepisy ubezpieczeniowe oraz jakie są zasady ubezpieczeń dla poszczególnych rodzajów? Jakie dokumenty muszą być zawarte w polisie ubezpieczeniowej? W artykule przedstawimy wyczerpujące informacje na ten temat.

 1. Prawo ubezpieczeniowe – co to jest i na czym polega?
  Na tle innych dziedzin prawa, ubezpieczenia są dość specyficzną dziedziną, której przedmiotem są skomplikowane relacje między stronami umowy ubezpieczeniowej. Czyli z jednej strony jest ubezpieczający, a z drugiej – ubezpieczyciel. Prawo ubezpieczeniowe reguluje te relacje, a niektóre zasady stosowane w ubezpieczeniach mają charakter ryzyka.

 2. Zasady ubezpieczeń – na co powinniśmy zwrócić uwagę?

 • Kto może korzystać z ubezpieczenia?
  W zależności od rodzaju ubezpieczenia, nie każda osoba może z niego skorzystać. Ubezpieczenie na życie będzie przysługiwało tylko osobie, która podpisała umowę na życie, natomiast ubezpieczenie AC – właścicielowi samochodu.
 • Jakie ryzyka są ubezpieczane?
  W polisie muszą być jasno określone wszystkie rodzaje ryzyk, które są objęte ubezpieczeniem. Należy dokładnie przeanalizować, które ryzyka nam grożą i na co chcemy się ubezpieczyć.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej
  Wysokość składki zależy od wielu czynników takich jak wiek, stan zdrowia, sport i wiele innych. Jednak należy pamiętać, że najtańsze ubezpieczenia zazwyczaj mają gorsze warunki i będą obejmować mniejszą ilość ryzyk.
 1. Co musi zawierać polisa ubezpieczeniowa?
  Polisa ubezpieczeniowa musi zawierać takie informacje jak:
 • dane o ubezpieczającym i ubezpieczonym,
 • rodzaj polisy i zakres ubezpieczenia,
 • okres obowiązywania polisy,
 • wysokość składki ubezpieczeniowej,
 • rodzaj ryzyka, które jest ubezpieczane.
 1. Rodzaje ubezpieczeń – na co warto się ubezpieczyć?
 • Ubezpieczenie na życie – w przypadku śmierci ubezpieczonego, jego rodzina otrzymuje wypłatę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne – pozwala na pokrycie kosztów leczenia w przypadku choroby lub wypadku.
 • Ubezpieczenie OC – chroni właściciela przed kosztami, które wynikają z szkody wyrządzonej przez niego lub jego pojazd.
 • Ubezpieczenie NNW – wypłacane w przypadku nieszczęśliwego wypadku.
 1. Podsumowanie
  Dzięki ubezpieczeniom możemy zabezpieczyć swoje interesy przed wydarzeniami losowymi. Jednak przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować warunki i zasady ubezpieczenia, tak aby mieć pewność, że jesteśmy odpowiednio chronieni. Prawo ubezpieczeniowe oraz przepisy i zasady ubezpieczeń mają za zadanie chronić interesy obu stron umowy ubezpieczeniowej, dlatego warto się z nimi dobrze zapoznać.