Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny

Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny

Prawo cywilne a umowa darowizny – zasady i prawa wynikające z umowy darowizny

Warto wiedzieć:

Umowa darowizny jest jednym z ważniejszych typów umów cywilnoprawnych, która polega na przekazaniu jednej stronie majątkowej (darowizny) na rzecz drugiej strony (obdarowanego) bez żadnej materialnej lub innej korzyści. Zasady i prawa wynikające z umowy darowizny są zgodne z przepisami polskiego prawa cywilnego i wymagają precyzyjnych procedur.

 1. Co to jest umowa darowizny?

Umowę darowizny można opisać jako dobrowolny i bezpłatny akt przekazania mienia. Zgodnie z przepisami polskiego prawa cywilnego, umowa ta zobowiązuje darczyńcę do przekazania obdarowanemu pewnej rzeczy bez umownej zapłaty. W ramach umowy darowizny można przekazać zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości oraz prawa majątkowe.

 1. Zasady umowy darowizny

Przed przystąpieniem do sporządzania umowy darowizny, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami tej umowy. Najważniejsze z nich to:

 • Zaakceptowanie darowizny musi być wolą obdarowanego, który musi wyrazić zgodę w formie pisemnej.
 • Darczyńca ma obowiązek odpowiedniego przygotowania darowizny (np. upewnienia się, czy jest na nią stać).
 • Umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie pisemnej z zachowaniem określonych wymagań formalnych.
 • Umowa darowizny musi być zawarta zgodnie z mocy obowiązującego prawa.
 1. Prawa i obowiązki darczyńcy

Darczyńca ma w umowie darowizny swoje prawa i obowiązki:

 • Pierwszym obowiązkiem darczyńcy jest właściwe przygotowanie darowizny – np. należy mieć pewność, że można skutecznie przenieść własność na rzecz obdarowanego.
 • Darczyńca ma prawo do określenia warunków, na których darowizna jest udzielana. Warunki te mogą dotyczyć przeznaczenia danej rzeczy, minimalnego okresu jej użytkowania, albo określonej formy spłaty długu, do którego darowizna zostaje udzielona.
 • Jednym z obowiązków darczyńcy jest zapłacenie podatku od darowizny, który w zależności od wartości darowizny może być sporą kwotą.
 1. Prawa i obowiązki obdarowanego

Zgodnie z przepisami cywilnoprawnymi, obdarowany po otrzymaniu darowizny ma następujące prawa i obowiązki:

 • Obdarowany zobowiązany jest do przyjęcia darowizny, którą otrzymuje, co oznacza, że wyraża zgodę na przekazanie mienia.
 • Obdarowany musi przestrzegać warunków, na których darowizna została udzielona. Oznacza to, że nie może dowolnie rozporządzać daną rzeczą jeśli takie prawo nie zostało mu przyznane.
 • Po otrzymaniu darowizny obdarowany zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od darowizny.
 1. Jak uzgodnić warunki umowy darowizny?

Przy sporządzaniu umowy darowizny warto skorzystać z pomocy specjalisty prawnego. Większość wadliwych umów dokumentowana jest w wyniku niedostatecznej wiedzy i braku uwzględnienia ważnych informacji związanych z daną sytuacją. W umowie darowizny warto zwrócić uwagę na:

 • Dokładne opisanie przedmiotu darowizny – powinny być zawarte wszelkie informacje dotyczące danej rzeczy, nieruchomości lub praw majątkowych.
 • Definicja warunków umowy – powinna określać sposób przekazania, gwarancję posiadania i sposób użycia.
 • Zabezpieczenie dziedziczenia – warto dodać do umowy zapisy dotyczące tego, jak mają zostać rozdzielone posiadłości po śmierci darczyńcy lub obdarowanego.

Podsumowując, umowa darowizny to ważny akt prawny, który warto uzgodnić z właściwym prawnikiem. Dla darczyńcy i obdarowanego koniecznym jest przestrzeganie określonych procedur związanych z jej sporządzeniem. Przestrzeganie tych procedur może zapobiec problemom związanych z wadliwą umową, które są bardzo trudne do rozwiązania.