Prawo pracy a mobbing w miejscu pracy – jakie są przepisy i zasady dotyczące zwalczania mobbingu

Prawo pracy a mobbing w miejscu pracy – jakie są przepisy i zasady dotyczące zwalczania mobbingu

W naszych miejscach pracy powinniśmy się czuć bezpiecznie, a przede wszystkim szanowani i doceniani. Niestety, niestety, nie jest to zawsze prawda. Zjawisko mobbingu w miejscu pracy jest coraz częstsze, dlatego też ważne jest, aby znać swoje prawa i sposoby zwalczania takich działań. W tym artykule omówimy przepisy i zasady dotyczące walki z mobbingiem.

I. Co to jest mobbing?

Mobbing to systematyczne naruszanie godności, wolności, praw lub korzyści pracownika, w wyniku czego pozostaje on w złym stanie psychicznym i fizycznym. Mobbing może przybierać formę pracy ponad siły lub przez krótki czas, nieuzasadnionego krytykowania, szyderstwa, ignorowania opini lub wykluczania społecznego.

II. Przepisy dotyczące zwalczania mobbingu

Pracodawcy są zobligowani do zapewnienia bezpiecznych i pozbawionych mobbingu warunków pracy. Leczenie pracowników w stresujący i upokarzający sposób jest zabronione prawem. Pracodawca powinien zwalczać wszelkie przyczyny mobbingowe, a także przyjmować kroki mające na celu zniwelowanie szkód wynikających z mobbingu.

III. Zasady zwalczania mobbingu

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą mobbingu, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z przełożonym lub z personelem HR firmy, w której pracujesz. W przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy, można skontaktować się z sądami pracy, gdzie można zgłosić mobbing i wnieść odszkodowanie.

W takiej sytuacji warto również sprawdzić, czy istnieją w Twoim kraju programy ochrony ofiar mobbingu, takie jak telefony hotline i/ lub specjalne agencje wdrażające odpowiednie procedury.

IV. Mobbing a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli pracownik złożył wypowiedzenie, ponieważ nikt nie chciał pomóc mu w walce z mobbingiem, on sam może utracić korzyści wynikające z prawa pracy, takie jak dodatek urlopowy, wypłaty zaległych wynagrodzeń lub odszkodowania za niewłaściwe traktowanie.

V. Jakie słowa mogą stanowić mobbing w miejscu pracy?

  • Krytykowanie pracownika w sposób niesłuszny i nieuzasadniony
  • Ignorowanie opinii pracownika
  • Wymuszenie pracy ponad siły lub przez krótki czas
  • Wykluczanie społeczne lub szyderstwa
  • Grożenie zwolnieniem lub przekazaniem pracy innemu pracownikowi

Wnioski

Mobbing jest zjawiskiem nie do zaakceptowania w miejscu pracy i wymaga natychmiastowej egzekwacji. Warto zwrócić uwagę na formy przemocą, które spotykamy na co dzień w pracy i nie ukrywać ich pod dywan. Przede wszystkim należy znać swoje prawa i odpowiednio reagować w przypadkach mobbingu.