Prawo deweloperskie – zasady budowy i sprzedaży nieruchomości

Prawo deweloperskie – zasady budowy i sprzedaży nieruchomości

PRAWO DEWELOPERSKIE – ZASADY BUDOWY I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce to nie tylko rosnąca liczba mieszkańców i nowo budowanych domów, ale także coraz to nowe przepisy, które wprowadzają rygorystyczne zasady, których należy przestrzegać. O tym, co powinniśmy wiedzieć, planując zakup nowego mieszkania i jakie prawa przysługują zarówno deweloperom, jak i konsumentom opowiemy w poniższym artykule.

 1. PRAWA DEWELOPERSKIE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA

Deweloper ma obowiązek spełnić wszystkie warunki potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz oddanie nieruchomości do użytkowania. Z kolei kupujący mieszkanie musi zapewnić deweloperowi odpowiednie środki, wynikające z umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego. Często są to np. wpłaty na poczet ceny mieszkania.

Z kolei, deweloper przede wszystkim musi:

 • wykańczać nieruchomość zgodnie z umową,
 • wykonać prace budowlane zgodnie z obowiązkową dokumentacją techniczną,
 • dostarczenie mieszkania w terminie, który został określony w umowie,
 • zapewnić całościowe zabezpieczenie nieruchomości na wypadek jakichkolwiek awarii i zabrudzeń.

Jeśli deweloper nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wówczas kupujący może dochodzić rekompensaty za szkody poniesione przez stronę umowy.

2.ŚRODKI OCHRONY KONSUMENTA PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

Przy zakupie nieruchomości deweloper ma obowiązek ochrony konsumenta. W praktyce oznacza to, że:

 • kupujący ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Okres liczy się od dnia, w którym podpisana została umowa,
 • deweloper musi udzielić kupującemu informacji przysługujących mu praw, takich jak np. prawo do wglądu w dokumentację techniczno-budowlaną,
 • umowa przedwstępna powinna jasno określić, jaki standard wykończenia nieruchomości został wybrany, a także ustalić wszelkie warunki opłat, a także terminy realizacji,
 • deweloper zobowiązany jest do zapewnienia 2-letniej gwarancji na całkowity stan budynku i elementów, które jeszcze nie zostały użytkowane, a w przypadku ukrytych wad nawet do 5 lat.
 1. STANDARYZACJA MIESZKAŃ ORAZ ICH CECHY

Każde mieszkanie deweloperskie powinno być wykonane zgodnie z deklarowaną specyfikacją. Warto zwrócić uwagę na różne szczegóły, takie jak:

 • materiały wykończeniowe – powinny one być odporne na działanie czynników atmosferycznych, a także łatwe w utrzymaniu czystości,
 • drzwi – powinny być wykonane z drewna o właściwej grubości, a także wodoszczelne i odporne na włamanie,
 • okna – powinny być zabezpieczone przed hałasem i skutecznie izolować wnętrze od zimna i wiatru,
 • instalacje – wszystkie instalacje powinny być wykonane z materiałów odpowiedniej jakości.
 1. PRAWA KUPUJĄCEGO PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

Kupujący nieruchomość ma prawo:

 • żądania wglądu do dokumentacji nieruchomości,
 • dokonywać odbiorów etapowych, a także kontrolować postęp prac budowlanych,
 • żądania poprawy wszelkich mankamentów w mieszkaniu przed wprowadzeniem się do niego
 • w przypadku stwierdzenia, że deweloper nie odpowiada na jego żądania, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot.
 1. OPŁATY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI

Koszty zakupu nieruchomości to nie tylko jej cena, ale też podatek od sprzedaży oraz koszty pośredników i biur. Kupujący powinien przede wszystkim dokładnie sprawdzić, na jakiej podstawie naliczono podatek od sprzedaży i zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe koszty, takie jak prowizja pośrednika lub opłaty notarialne.

Ostatecznie, deweloper powinien przedstawić ostateczny koszt przed podpisaniem aktu notarialnego i zapewnienie kupującemu odpowiednie informacje oraz wyjaśnienia wszelkich niejasności. W ten sposób można ustrzec się przed nieporozumieniami.