Prawo cywilne a umowa o pracę – jakie są zasady i obowiązki stron umowy

Prawo cywilne a umowa o pracę – jakie są zasady i obowiązki stron umowy

Umowa o pracę to dokument, który reguluje relacje między pracodawcą a pracownikiem. Zawierając umowę o pracę, obie strony muszą przestrzegać przepisów prawa cywilnego. Jakie są zasady i obowiązki stron umowy?

 1. Rodzaje umów o pracę
  Wyróżniamy kilka rodzajów umów o pracę:
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony,
 • sezonową,
 • zlecenie,
 • na czas próbny.

W każdej z wymienionych umów o pracę obowiązują różne zasady i obowiązki pracodawcy i pracownika.

 1. Zasady i obowiązki pracodawcy
  Pracodawca jest zobowiązany do:
 • wypłacania wynagrodzenia,
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
 • wyznaczenia obowiązków pracownikowi,
 • udzielanie informacji dotyczących stanowiska pracy,
 • umożliwienie odpoczynku w czasie pracy,
 • przestrzegania przepisów kodeksu pracy.
 1. Zasady i obowiązki pracownika
  Pracownik jest zobowiązany do:
 • wykonywania powierzonych mu zadań,
 • przestrzegania przepisów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
 • odpowiedzialnego korzystania z materiałów i narzędzi pracy,
 • dbałości o mienie pracodawcy,
 • przestrzegania przepisów kodeksu pracy,
 • ujawnienia informacji dotyczących działalności pracodawcy.
 1. Zgodność umowy o pracę z prawem cywilnym
  Umowa o pracę musi być zgodna z przepisami prawa cywilnego. Powinna zawierać:
 • miejscowość i datę zawarcia umowy,
 • dane pracodawcy i pracownika,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • czas pracy,
 • opis stanowiska pracy i obowiązków pracownika.

Wszelkie zmiany w umowie o pracę powinny być dokonywane na piśmie, a obie strony powinny je podpisać.

 1. Konsekwencje naruszenia zasad i obowiązków umowy o pracę
  Naruszenie zasad i obowiązków umowy o pracę może skutkować:
 • wypowiedzeniem umowy przez pracownika lub pracodawcę,
 • nawiązaniem umowy na zasadach innego rodzaju umowy o pracę,
 • uzyskaniem odszkodowania przez pracownika.

Podsumowując, umowa o pracę to dokument, który reguluje relacje między pracodawcą a pracownikiem i musi być zgodna z przepisami prawa cywilnego. Obie strony są zobowiązane do przestrzegania zasad i obowiązków wynikających z umowy o pracę, w przypadku ich naruszenia mogą pojawić się poważne konsekwencje.