Prawo do prywatności – jakie są przepisy dotyczące ochrony prywatności

Prawo do prywatności – jakie są przepisy dotyczące ochrony prywatności

Prawo do prywatności – jakie są przepisy dotyczące ochrony prywatności

W dzisiejszych czasach bardzo wiele informacji przekazujemy przez różnego rodzaju urządzenia – telewizory, telefony, komputery czytablety są obecne praktycznie w każdym domu. Wraz z tymi urządzeniami powstaje potrzeba ochrony naszej prywatności. W niniejszym artykule zostaną przedstawione przepisy dotyczące ochrony prywatności.

 1. Co to jest prywatność?

Przez „prywatność” rozumie się stan, w którym człowiek jest wolny od ingerencji w swoje życie prywatne. Zakres prywatności obejmuje m.in. dane osobowe, korespondencję, dane medyczne, zarówno te dotyczące nas samych, jak i naszych bliskich.

 1. Które akty prawne odpowiadają za ochronę prywatności?

W Polsce ochroną prywatności zajmują się przede wszystkim:

 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 47 – ochrona życia prywatnego, rodzinnego i intymnego)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – reguluje ona zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce oraz określa, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.
 1. Jakie prawa przysługują nam z tytułu ochrony prywatności?

Przede wszystkim:

 • Prawo do informacji – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do nich oraz do informacji o sposobie ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia swoich danych, jeśli nie są one już potrzebne.
 1. Co grozi za naruszenie prywatności?

Za naruszenie prywatności grozi założenie spraw sądowych oraz kary pieniężne. Ponadto, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego , kto bez uprawnienia dostaje się do cudzych komputerów lub systemów teleinformatycznych w celu pozyskania informacji, których nie są uprawnieni do wykorzystania, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności.

 1. Jak możemy chronić swoją prywatność?

Aby chronić swoją prywatność, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Warto wybierać silne i złożone hasła do kont internetowych.
 • Warto korzystać z programów antywirusowych oraz firewalli (programów blokujących dostęp do naszych danych).
 • Warto uważać na to, jakie informacje umieszczamy w sieci oraz kto ma do nich dostęp.