Prawo konsumenckie a ochrona konsumenta – prawa i obowiązki konsumenta w transakcjach konsumenckich

Prawo konsumenckie a ochrona konsumenta – prawa i obowiązki konsumenta w transakcjach konsumenckich

Prawo konsumenckie a ochrona konsumenta – prawa i obowiązki konsumenta w transakcjach konsumenckich

W dzisiejszych czasach zakupy dokonuje się nie tylko w tradycyjnych sklepach, ale również w internecie, przez telefon czy na odległość. Dlatego też bardzo ważne jest, aby konsument znał swoje prawa i obowiązki w transakcjach konsumenckich.

 1. Prawa konsumenta
  Każdy konsument ma przede wszystkim prawo do:
 • bezpieczeństwa i jakości produktów,
 • reklamowania produktów w przypadku ich wad,
 • zwrotu towaru w określonym czasie (zwykle 14 dni),
 • otrzymania informacji o sprzedanym produkcie lub usłudze,
 • zawarcia umowy na jasnych, zrozumiałych warunkach,
 • korzystania z gwarancji na zakupione produkty.
 1. Obowiązki konsumenta
  Konsument ma również obowiązki, do których należą między innymi:
 • zapłata za zakupione produkty lub usługi,
 • ostrożne zachowanie podczas użytkowania produktów,
 • nie naruszanie praw autorskich producentów.

Jednym z najważniejszych obowiązków konsumenta jest zwrócenie uwagi na jakość produktów, które kupuje. Gdy produkt okazuje się wadliwy, konsument ma prawo do zwrotu towaru, jednakże z uwagi na fakt, że wielu konsumentów nie czyta uważnie umów, zwraca uwagę na cenę produktu lub usługi, a nie na jakość, zdarza się, że wadliwe produkty trafiają do obrotu.

 1. Prawo konsumenckie
  Prawo konsumenckie jest zbiorem przepisów, które mają na celu ochronę praw konsumentów. W Polsce, prawo konsumenckie regulowane jest m.in przez ustawę o ochronie konsumenta oraz kodeks cywilny.

Dzięki prawu konsumenckiemu, konsument może szybko i skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Prawo to określa m.in jakie informacje muszą znaleźć się w umowach, jakie są zasady reklamacji, czy ile czasu ma konsument na zwrot towaru.

 1. Bezpieczeństwo na rynku
  Konsumenci powinni mieć na uwadze, że sposobem na uniknięcie wadliwych produktów jest kupowanie ich tylko w zaufanych sklepach czy u renomowanych producentów. Kolejnym sposobem na ochronę konsumenta jest skorzystanie z usług instytucji, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 2. Wniosek
  Kupowanie produktów i usług staje się coraz bardziej skomplikowanym procesem. Dlatego też, konsument powinien znać swoje prawa i obowiązki oraz w razie wątpliwości, skonsultować się ze specjalistami. Dzięki temu uniknie niechcianych problemów oraz będzie miał pewność, że dokonał dobrego wyboru.