Prawo karno-procesowe a postępowanie sądowe – zasady i procedury postępowania karnego

Prawo karno-procesowe a postępowanie sądowe – zasady i procedury postępowania karnego

Prawo karno-procesowe a postępowanie sądowe – zasady i procedury postępowania karnego

Postępowanie karno-procesowe to proces, w którym organy państwowe badają, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz ustalają, kto ponosi odpowiedzialność za jego popełnienie. Jest to więc jedna z najważniejszych gałęzi prawa karnego, która reguluje zasady postępowania w sprawach karnej i określa kary przewidziane dla osób, które naruszają normy prawa.

 1. Fazy postępowania karnego

Postępowanie karno-procesowe składa się z kilku faz, które przedstawione są poniżej:

 • Faza dochodzenia – jest to pierwsza faza postępowania, w której organy ścigania zbierają informacje, które są niezbędne do ustalenia, czy doszło do przestępstwa. W tej fazie zbierane są dowody, przesłuchiwani są świadkowie i podejrzani, a także przeprowadzane są oględziny miejsca zdarzenia.
 • Faza śledztwa – jest to druga faza postępowania, w której organy ścigania badają zebrane dowody, aby ustalić, kto mógł popełnić przestępstwo. W tej fazie podejrzani są przesłuchiwani przez policję, prokuratora lub sąd.
 • Faza postępowania sądowego – jest to trzecia faza postępowania, która toczy się przed sądem. W tej fazie zebrane dowody są przedstawiane przed sądem, a obrońcy i oskarżeni mają prawo do składania wyjaśnień oraz przedstawiania dowodów obrony. Na tej podstawie sąd wydaje wyrok.
 1. Zasady postępowania karnego

Postępowanie karno-procesowe opiera się na kilku podstawowych zasadach, które muszą być przestrzegane podczas procesu. Oto najważniejsze zasady postępowania karnego:

 • Zasada prawdy materialnej – organy państwowe powinny dążyć do ustalenia prawdy materialnej, czyli tego, co faktycznie się wydarzyło. Dlatego też, organy ścigania powinny zbierać wszystkie informacje dotyczące sprawy, a przed sądem powinny być przedstawione wszystkie dowody, zarówno te przeciwko oskarżonemu, jak i te obrony.
 • Zasada bezstronności – organy państwowe powinny zachowywać bezstronność wobec oskarżonego oraz nie faworyzować jednej ze stron.
 • Zasada domniemania niewinności – oskarżony jest domniemany niewinnym do czasu udowodnienia mu winy we właściwym procesie przed sądem.
 • Zasada swobodnego przekonania sądu – to sędzia decyduje o tym, jakie dowody są dla niego wiążące, a które nie. W przypadku wątpliwości, należy przeprowadzić badania dowodów na korzyść oskarżonego.
 • Zasada prawa do obrony – każdy oskarżony ma prawo do obrony i do wyboru obrońcy. Prokurator lub sędzia nie mogą odmówić prawa do obrony oskarżonego.
 1. Procedury postępowania karnego

Aby proces karny odbył się sprawnie, muszą być przestrzegane określone procedury postępowania karnego. Oto lista kilku najważniejszych postanowień dotyczących procedur postępowania karnego:

 • Dowody muszą być uzyskane w sposób legalny, czyli bez łamania praw osoby, przeciwko której postępowanie jest prowadzone.
 • Wszystkie dowody, które mają wpływ na prawdę przedstawioną w sprawie powinny być przedstawione na rozprawie.
 • Dokumenty oraz dowody powinny być udostępnione zarówno dla obrony, jak i dla oskarżenia.
 1. Wyzwania podczas postępowania karnego

Postępowanie karno-procesowe może być bardzo skomplikowane. Często zarówno oskarżyciel, jak i oskarżony potrzebują pomocy adwokata lub radcy prawnego. Często oskarżonym nie udaje się zebrać odpowiednich dowodów i uzasadnić swojego stanowiska przed sądem. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w przygotowaniu strategii obrony.

 1. Podsumowanie

Postępowanie karno-procesowe jest bardzo skomplikowanym procesem, w którym składają się na nie wiele różnych elementów i zasad. Ochrona praw oskarżonego i dbałość o przestrzeganie wszystkich zasad postępowania karnego jest kluczowa w ochronie demokracji i praw obywatelskich. Dlatego też, w przypadku, gdy oskarżony czuje się zagrożony lub niepewny w trakcie procesu, powinien niezwłocznie skorzystać z pomocy profesjonalnych prawników, którzy pomogą mu w obronie jego praw i interesów.