Prawo karno-procesowe – procedury sądowe i postępowanie karnościenne

Prawo karno-procesowe – procedury sądowe i postępowanie karnościenne

KROK PO KROKU PRZEZ PROCEDURY SĄDOWE

 1. Postępowanie przygotowawcze
 • Analiza zgłoszenia przestępstwa
 • Zbieranie materiału dowodowego
 • Przesłuchiwanie podejrzanych i świadków
 • Określenie naruszenia prawa i osobę odpowiedzialną
 • Wystąpienie z oskarżeniem do sądu
 1. Proces karny w I instancji
 • Sąd analizuje materiał dowodowy
 • Podejmuje decyzję o winie lub niewinności oskarżonego
 • W przypadku wyroku skazującego, wyznacza karę
 1. Proces karny w II instancji
 • Skarga na wyrok I instancji
 • Bada materiał dowodowy i poprawność stosowania prawa w I instancji
 • Może zmienić wyrok I instancji lub utrzymać w mocy
 1. Proces karny w III instancji (kasacja)
 • Skarga kasacyjna na wyrok II instancji
 • Bada poprawność postępowania i stosowanie prawa przez sąd II instancji
 • Może zmienić wyrok II instancji lub utrzymać w mocy
 1. Egzekucja wyroku
 • Zapłata kary lub odbycie kary pozbawienia wolności
 • Przesłuchanie świadków w celu ustalenia majątku oskarżonego
 • W przypadku braku możliwości zapłaty kary, zajęcie majątku oskarżonego
 • W przypadku obowiązku naprawienia szkody, wymuszenie w drodze egzekucyjnej

CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA KARNOŚCIENNEGO

 • Odpowiedzialność karana za popełnienie przestępstwa
 • Oskarżenie występuje w imieniu państwa
 • Ustalanie winy oskarżonego na podstawie materiału dowodowego
 • Prawo do obrony oskarżonego i dostępu do materiałów sprawy
 • Przestrzeganie zasad procedury karno-procesowej
 • Proces ma na celu ochronę interesów społeczeństwa

WAŻNE POJĘCIA W PRAWIE KARNO-PROCESOWYM

 • Osoba pokrzywdzona – osoba, która doznała szkody w wyniku przestępstwa
 • Prokurator – organ państwowy odpowiedzialny za prowadzenie postępowań karnych w imieniu państwa
 • Obrona – świadczenie usług prawniczych w celu obrony oskarżonego przed postawionymi zarzutami
 • Adwokat – osoba uprawniona do udzielania pomocy prawnej w postępowaniu karnym
 • Świadek – osoba, która posiada informacje na temat popełnienia przestępstwa lub prowadzonego postępowania karnego

PODSUMOWANIE
Procedury sądowe i postępowanie karnościene są nieodłącznym elementem prawa karnego. Wszystkie etapy procesu sądowego muszą zostać wykonane zgodnie z procedurami karno-procesowymi celem ochrony praw oskarżonego, pokrzywdzonego oraz interesów społeczeństwa. W procesie karnym ważne są pojęcia takie jak prokurator, adwokat, obrona oraz osoba pokrzywdzona i świadek. Przestrzeganie zasad postępowania karnego jest także warunkiem skutecznej egzekucji wyroku.