Prawo rodzicielskie a opieka nad dziećmi – jakie są przepisy i zasady dotyczące opieki nad dziećmi po rozwodzie

Prawo rodzicielskie a opieka nad dziećmi – jakie są przepisy i zasady dotyczące opieki nad dziećmi po rozwodzie

Po rozwodzie często wiąże się z tym kwestie dotyczące opieki nad dziećmi. Zgodnie z prawem rodzicielskim, takie decyzje podejmowane są zawsze w najlepszym interesie dziecka. Jakie są przepisy oraz zasady dotyczące opieki nad dziećmi po rozwodzie?

 1. Przepisy dotyczące opieki nad dziećmi po rozwodzie
  Przepisy regulujące kwestie opieki nad dziećmi po rozwodzie znajdują się w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z nimi, rodzice są zobowiązani do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz troszczenia się o dziecko.

 2. Zasady podziału opieki nad dziećmi po rozwodzie
  Podział opieki nad dziećmi po rozwodzie powinien być zgodny z najlepszymi interesami dziecka. Rodzice mogą podjąć decyzję o tym, jak będzie wyglądał podział opieki, jednakże w przypadku braku porozumienia, sąd podejmuje decyzję. W sytuacji, gdy decyzja dotycząca opieki nad dzieckiem jest podejmowana przez sąd, uwzględniane są kryteria takie jak dobro dziecka, dotychczasowa rola i zaangażowanie rodziców w opiekę nad dzieckiem czy także zdolności rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej.

 3. Rodzaje podziału opieki nad dzieckiem
  Podział opieki nad dziećmi po rozwodzie może przyjmować różne formy, w zależności od sytuacji. Najczęściej spotykane są trzy rodzaje podziału:

 • podział 50/50, czyli takie rozdzielenie czasu opieki, aby dziecko spędzało tyle samo czasu z oboma rodzicami;
 • podział więcej niż 50/50, gdy jedno z rodziców ma większy wpływ na wychowanie dziecka, a drugie mniejszy;
 • jedna z osób sprawuje pełną opiekę nad dzieckiem, a druga osoba ma prawo do co najmniej regularnych spotkań z dzieckiem.
 1. Obowiązki rodziców względem dziecka
  Oboje rodzice zobowiązani są do wykonania władzy rodzicielskiej oraz troszczenia się o dziecko. Podział opieki nad dzieckiem nie zwalnia rodzica, u którego dziecko obecnie nie mieszkają, od odpowiedzialności za wychowanie i utrzymanie dziecka. Każdy z rodziców powinien brać odpowiedzialność za swoją część czasu spędzanego z dzieckiem, zapewniając mu nie tylko podstawowe potrzeby życiowe, ale także miłość, wsparcie emocjonalne i rozwijanie zainteresowań.

 2. Zmiana podziału opieki nad dzieckiem
  W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub życiowej, np. zmiany miejsca zamieszkania, rodzice mogą ubiegać się o zmianę podziału opieki nad dzieckiem. W takiej sytuacji konieczne jest powiadomienie drugiego rodzica oraz złożenie wniosku o zmianę podziału opieki. Podobnie jak w przypadku pierwotnego podziału opieki, również w takim przypadku orzeka sąd, uwzględniając najlepsze interesy dziecka.

Podsumowując, w przypadku opieki nad dziećmi po rozwodzie decyzje podejmowane są zawsze w najlepszym interesie dziecka. Podział opieki nad dziećmi może przyjąć różne formy, jednak każdy rodzic zobowiązany jest do troszczenia się o dziecko, niezależnie od tego, ile czasu spędza z nim na co dzień. Przepisy dotyczące opieki nad dziećmi po rozwodzie regulują wiele kwestii, a w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej, możliwe jest ubieganie się o zmianę podziału opieki.