Prawo spółek a zmiana formy prawnej – zasady i procedury zmiany formy prawnej spółki

Prawo spółek a zmiana formy prawnej – zasady i procedury zmiany formy prawnej spółki

PRAWO SPÓŁEK A ZMIANA FORMY PRAWNEJ

Spółki w Polsce mają do wyboru różne formy prawne, w tym m.in. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółkę jawna oraz spółkę komandytową. Wybór konkretnej formy zależy od potrzeb i preferencji przedsiębiorców. Czasami jednak okazuje się, że obecna forma nie spełnia już ich oczekiwań, na przykład ze względu na zmiany w strukturze lub rozwoju biznesu. W takiej sytuacji, przedsiębiorcy mogą zmienić formę prawna swojej spółki. Jakie zasady i procedury trzeba wtedy przestrzegać?

  1. ZMIANA FORMY SPÓŁKI – DLA KOGO?

Zmiana formy prawnej spółki może wynikać z różnych przyczyn. Oto kilka najczęstszych:

  • rozszerzenie bądź zmniejszenie przedmiotu działalności spółki,
  • konieczność posiadania innej formy prawnej do zawarcia określonych umów,
  • potrzeba dostosowania się do nowych przepisów prawa,
  • zmiana sytuacji finansowej lub personalnej,
  • potrzeba pozyskania nowych inwestorów.

Zmiana formy spółki wymaga jednak przeprowadzenia kilku istotnych procedur.

  1. PRZEBIEG PROCEDURY ZMIANY FORMY SPÓŁKI

Przede wszystkim, przedsiębiorcy powinni zdecydować, która z form prawnych będzie dla nich najlepsza oraz skonsultować się z doradcami, takimi jak radca prawny czy księgowy. Następnie, muszą podjąć uchwałę o przekształceniu spółki i dokonać zmian w jej statucie. W statucie muszą zostać określone m.in. rodzaj przekształcenia, formę prawna spółki po przekształceniu oraz zmieniony przedmiot działalności.

W kolejnym kroku, należy sporządzić umowę przekształcenia. Umowa ta musi być podpisana przez wszystkich udziałowców spółki oraz notariusza. W umowie należy określić między innymi wzór nowego statutu oraz przepisy o przejściu praw i obowiązków na spółkę po przekształceniu.

Kolejnym etapem jest dokonanie wpisu przekształcenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, co kończy proces zmiany formy prawnej spółki.

  1. KOSZTY ZMIANY FORMY SPÓŁKI

Zmiana formy prawnej spółki to proces skomplikowany i czasochłonny, co wiąże się z kosztami. Koszty te zależą od rodzaju przekształcenia oraz wartości majątkowej spółki. Należy mieć na uwadze, że dla niektórych spółek, zmiana formy prawnej może być korzystniejszym rozwiązaniem niż prowadzenie działalności w obecnej formie.

  1. ZMIANA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI A KREDYT BANKOWY

W przypadku zmiany formy prawnej spółki, należy zachować ostrożność w kwestii kredytów bankowych. W wielu przypadkach, banki wymagają przeprowadzenia dokładnej analizy finansowej oraz przedstawienia nowych dokumentów, takich jak między innymi biznesplan z nową strategią firmy. Warto zadbać o to, by nowa forma prawna spółki spełniała wymagania banków i zapewниała kredytowalność.

  1. PODSUMOWANIE

Zmiana formy prawnej spółki to proces wymagający dokładnych przygotowań, ale może przynieść korzyści w przyszłości. Przede wszystkim należy skonsultować się z fachowcami, by wybrać najlepszą dla spółki formę. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie procedur przygotowujących do przekształcenia i wprowadzenie zmian w statucie. Warto zaznaczyć, że koszty takiej zmiany są zróżnicowane i zależne od wielu czynników, a proces może być niełatwy, np. w przypadku zmiany formy spółki a kredytu bankowego.