Prawo pracy a umowa o pracę na czas określony – jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę na czas określony

Prawo pracy a umowa o pracę na czas określony – jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę na czas określony

Prawo pracy a umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i pracowników. Prawo pracy reguluje szczegółowo ten rodzaj umowy, określając m.in. zasady zawierania i rozwiązywania umowy o pracę na czas określony, a także wymagane postanowienia umowne. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad i ograniczeń umowy o pracę na czas określony.

 1. ZASADY UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Zawierając umowę o pracę na czas określony, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • Pracownik musi zostać poinformowany o terminie zakończenia umowy.

 • Umowa o pracę na czas określony może być zawarta tylko raz między tymi samymi osobami na okres nie dłuższy niż 33 miesiące.

 • Umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta bez wskazywania okresu trwania, jeśli jest to uzasadnione charakterem wykonywanej pracy.

 • W przypadku trzykrotnego zawarcia umowy o pracę na czas określony między tymi samymi stronami, na łączny okres przekraczający 33 miesiące, umowa staje się umową na czas nieokreślony.

 1. OGRANICZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Istnieją również niektóre ograniczenia w stosowaniu umów o pracę na czas określony, m.in.:

 • Nie można zawierać umów o pracę na czas określony w celu zastępowania pracowników, którzy czasowo nie mogą wykonywać pracy.

 • Nie można zawierać umów o pracę na czas określony w celu uniknięcia obowiązku przyznania pracownikowi statusu pracownika stałego.

 • Nie można zawierać umów o pracę na czas określony z osobami, które pracowały już dla danego pracodawcy na czas nieokreślony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

 1. WYMIAGANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Wszystkie umowy o pracę na czas określony muszą zawierać określone postanowienia, m.in.:

 • Wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia umowy.

 • Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie.

 • Informację o uprawnieniach pracowniczych.

 • Informację o sposób rozwiązywania umowy.

 1. ROZWIĄZYWANIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się w momencie upływu okresu, na który została zawarta. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa pracy, umowę o pracę na czas określony można rozwiązać:

 • za porozumieniem stron,

 • z powodu upływu okresu, na jaki umowa została zawarta

 • z powodu naruszenia przez pracownika swoich obowiązków lub wymagań wynikających z umowy o pracę, lub przepisów prawa pracy.

 1. WNIOSKI

Umowa o pracę na czas określony to popularna forma umowy o pracę, jednakże jej zawieranie podlega ścisłym zasadom i ograniczeniom. Zawierając taką umowę, pracownik powinien pamiętać o przestrzeganiu wymaganych postanowień umownych oraz o pozostawieniu czasu na znalezienie kolejnego zatrudnienia po okresie zakończenia umowy.