Prawo autorskie a wykorzystywanie utworów – jakie są przepisy i zasady dotyczące korzystania z utworów bez zgody autora

Prawo autorskie a wykorzystywanie utworów – jakie są przepisy i zasady dotyczące korzystania z utworów bez zgody autora

W dzisiejszych czasach korzystanie z utworów w różnej formie jest na porządku dziennym. Niejeden z nas korzysta z muzyki na koncertach, ogląda filmy w kinie czy przetwarza zdjęcia w celach komercyjnych czy prywatnych. Niemniej jednak, należy pamiętać o przepisach prawnych związanych z korzystaniem z utworów bez zgody autora. W niniejszym artykule omówimy, jakie są przepisy i zasady dotyczące wykorzystywania utworów bez zgody autora.

 1. Co stanowi utwór?

Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) “Utworem w rozumieniu ustawy jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (…)”.

Oznacza to, że utworem jest każdy stworzony przez człowieka produkt, który wyróżnia się indywidualnym charakterem i został zapisany w jakiejkolwiek formie.

 1. Korzystanie z utworów

Zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystanie z utworów może nastąpić wyłącznie na podstawie przesłanek określonych w tym przepisie. Są to m.in.:

 • zgoda autora
 • dozwolony użytek
 • dozwolony użytek prywatny lub wewnętrzny
 • korzystanie z utworów należących do domeny publicznej
 1. Dozwolony użytek

W ramach dozwolonego użytku możemy korzystać z utworów bez zgody autora w przypadku:

 • cytowania fragmentów utworów lub całości utworów w celach naukowych, dydaktycznych lub informacyjnych,
 • wykorzystywania utworów w ramach recenzji, krytyki lub polemiki,
 • korzystania z utworów przez osoby niewidome, niedowidzące lub słabowidzące w celu dostosowania ich do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności,
 • korzystania z utworów w celach informacyjnych, np. umieszczanie na stronie internetowej tytułów utworów wykonywanych przez artystów podczas imprez masowych.
 1. Sankcje za naruszenie praw autorskich

Wykorzystanie utworów bez zgody autora jest naruszeniem jego praw autorskich i może wiązać się z sankcjami prawnymi. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osoba, która dopuściła się naruszenia praw autorskich, może zostać zobowiązana do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia lub do zaniechania naruszenia, a także może być obciążona kosztami procesu.

 1. Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy przepisy dotyczące korzystania z utworów bez zgody autora oraz zasady, jakie należy przestrzegać, aby uniknąć naruszenia jego praw autorskich. Podkreślamy, że ochrona praw autorskich jest bardzo ważna i należy ją szanować, gdyż bez niej twórcy nie mieliby zapewnienia, że ich prace są chronione i mogą dzięki temu na tym zarabiać.