Prawo podatkowe – zasady opodatkowania i rozliczeń podatkowych

Prawo podatkowe – zasady opodatkowania i rozliczeń podatkowych

PRAWO PODATKOWE – ZASADY OPODATKOWANIA I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

W dzisiejszych czasach podatek jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego państwa. Dlatego też, jako obywatele, musimy zapoznać się z zasadami, jakie rządzą podatkami i sposobie ich rozliczania. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat prawa podatkowego.

I. Rodzaje podatków
Podatki dzielimy według różnych kryteriów, ale zasadniczy podział to:

 1. podatki bezpośrednie
 2. podatki pośrednie.

Do podatków bezpośrednich zaliczamy między innymi:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek od nieruchomości.

Natomiast do podatków pośrednich zaliczamy między innymi:

 • podatek VAT;
 • akcyzę;
 • cło.

II. Zasady opodatkowania
W Polsce obowiązują zasady ogólne opodatkowania określone m.in. w ustawach:

 • Kodeksie cywilnym;
 • Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady te określają na przykład:

 • sposób sporządzania zeznań podatkowych;
 • wysokość stawek podatkowych;
 • katalog dochodów zwolnionych z podatku;
 • maksymalną wysokość kosztów uzyskania przychodu;
 • sposób ustalenia podstawy opodatkowania;
 • okres rozliczeniowy.

III. Rozliczenia podatkowe
Podatnik ma obowiązek dokonania rozliczenia podatkowego w określonym terminie, zazwyczaj jest to rok podatkowy. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Istnieją różne formy rozliczeń podatkowych, np. roczne zeznanie podatkowe, miesięczne rozliczenie podatku VAT czy deklaracja akcyzowa. W zależności od rodzaju podatku i jego formy są one dostępne w różnych terminach.

IV. Podatki a księgowość
W prowadzeniu księgowości podatnika bardzo ważnym elementem jest właściwe rozliczenie podatkowe. Dotyczy to między innymi:

 • rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie odpisów dokumentów księgowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli jako podatnik nie czujemy się na siłach, aby prowadzić księgowość i rozliczenia podatkowe samodzielnie, warto skorzystać z usług biura rachunkowego.

V. Wnioski
Prawo podatkowe jest bardzo rozbudowaną dziedziną prawa, a zasady opodatkowania oraz rozliczenia podatkowe są bardzo ważnymi elementami funkcjonowania każdego państwa. Dlatego warto zapoznać się z nimi i mieć wiedzę, jak należy rozliczać swoje podatki. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy eksperta.