Prawo finansowe a instrumenty finansowe – jakie są przepisy i zasady dotyczące instrumentów finansowych

Prawo finansowe a instrumenty finansowe – jakie są przepisy i zasady dotyczące instrumentów finansowych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z różnego rodzaju instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Jednak przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji warto poznać przepisy i zasady dotyczące tego typu instrumentów. W tekście znajdują się informacje na temat prawa finansowego a instrumentów finansowych, włącznie z przepisami i zasadami.

 1. Prawo finansowe – co to jest?
  Prawo finansowe to gałąź prawa, która reguluje różnego rodzaju sprawy związane z finansami państwa i jednostek gospodarczych. W Polsce przepisy dotyczące prawa finansowego są określone w ustawach takich jak: ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych czy ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.

 2. Instrumenty finansowe – czym są i jakie są ich rodzaje?
  Instrumenty finansowe to produkty, które służą do przepływu kapitału między inwestorami a emitentami. W zależności od charakteru instrumentu finansowego można wyróżnić m.in.:

 • akcje – dające prywatnym inwestorom prawo do udziału w zyskach emitenta, a także do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem daną firmą,
 • obligacje – to zwyczajne papiery wartościowe, które stanowią zobowiązanie emitenta do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami,
 • fundusze inwestycyjne – to gromadzenie kapitału od inwestorów, którzy chcą zainwestować swoje środki w konkretne kategorie aktywów.
 1. Zasady dotyczące instrumentów finansowych – co warto wiedzieć?
  Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami dotyczącymi instrumentów finansowych, w tym:
 • ryzykowność – wszelkie inwestycje niosą za sobą ryzyko, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z charakterem inwestycji przed jej zrealizowaniem,
 • informacyjność – emitenci są zobowiązani do udzielania szczegółowych informacji na temat oferowanych instrumentów finansowych,
 • transparentność – wszystkie podmioty, które zajmują się obrotem instrumentami finansowymi, muszą działać zgodnie z zasadami jawności i przejrzystości.
 1. Przepisy dotyczące instrumentów finansowych – co warto wiedzieć?
  W Polsce przepisy dotyczące instrumentów finansowych regulują między innymi zasady związane z:
 • emisją i obrotem instrumentami finansowymi,
 • ochroną inwestorów,
 • nadzorem nad rynkiem finansowym.
 1. Podsumowanie
  Prawo finansowe jest nieodzowną gałęzią prawa, która reguluje wiele ważnych spraw związanych z finansami. Osoby, które chcą dokonywać transakcji z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych, powinny zapoznać się z przepisami i zasadami rządzącymi tym rynkiem. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć niepotrzebnych ryzyk i zwiększyć szansę na zysk.