Prawo pracy a umowa o pracę tymczasową – jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę tymczasową

Prawo pracy a umowa o pracę tymczasową – jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę tymczasową

Prawo pracy a umowa o pracę tymczasową – jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę tymczasową

Jakie są zasady i ograniczenia umowy o pracę tymczasową? Na czym polega pojęcie tymczasowego zatrudnienia, a jakie wymogi i ograniczenia stawia przed przedsiębiorcami Kodeks pracy?

 1. Definicja umowy o pracę tymczasową
  Umowa o pracę tymczasową to umowa zawierana między agencją pracy a pracownikiem, na podstawie której pracownik zostaje zatrudniony w firmie, w której agencja zatrudnia z układem na określony czas, zwykle na kilka miesięcy lub do momentu wykonania określonego zadania.

 2. Warunki zawarcia umowy o pracę tymczasową
  Przede wszystkim, umowa o pracę tymczasową musi być zawarta na czas określony, a pracownik musi zostać poinformowany o czasie trwania umowy już na etapie jej podpisywania. Wspomniano także, że agencja pracy musi zapewnienie pracownikowi warunki pracy takie, jakie dostępne są pracownikom, którzy wykonują te same czynności w przedsiębiorstwie, do którego zostanie zatrudniony.

 3. Wynagrodzenie za pracę tymczasową
  Wynagrodzenie za pracę tymczasową musi odpowiadać wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, którym agencja zajmuje się pośrednictwem pracy. Wynagrodzenie to jest więc regulowane odpowiednią ustawą, a co do zasady równe jest wynagrodzeniu pracowników bezpośrednio zatrudnionych przez przedsiębiorstwo.

 4. Ograniczenia umowy o pracę tymczasową
  Zawarcie umowy o pracę tymczasową musi spełnić warunki, które określają Kodeks pracy. Dostępne są tylko dwa typy umów – na czas określony lub na czas nieokreślony, a ich zawarcie nie może naruszać praw pracowniczych. Umowa o pracę tymczasową ma ograniczenia związane z ilością umów o pracę zawieranych z jednym pracownikiem.

 5. Wnioski
  Podsumowując, umowa o pracę tymczasową musi być korzystna dla pracownika, a ponadto musi spełniać wymogi Kodeksu pracy. Ścisłe zasady regulujące umowę o pracę tymczasową mają na celu zapobieganie nadużyciom, jakie byłyby możliwe ze strony agencji pracy, a także ochronę praw pracowników wykonujących prace tymczasowe.