Prawo wodne – regulacje dotyczące korzystania z zasobów wodnych

Prawo wodne – regulacje dotyczące korzystania z zasobów wodnych

Równowaga ekologiczna i potrzeby człowieka – Prawo wodne

W dzisiejszych czasach wzrost populacji i rozwój przemysłowy spowodował, że korzystanie z zasobów wodnych stało się konieczne. Dlatego też, aby zachować równowagę ekologiczną, stosuje się szereg regulacji, które określają, jak korzystać ze źródeł wodnych.

Podstawy prawne

Prawo wodne to ustawa regulująca korzystanie z zasobów wodnych. Została ona wprowadzona w Polsce w 2001 roku i zastąpiła ustawę z 1961 roku. Celem regulacji jest ochrona zasobów wodnych i ich równomierne rozdziału pomiędzy użytkowników.

Kluczowe pojęcia

Podstawowymi pojęciami, które przewijają się w prawie wodnym są:

  • woda powierzchniowa – czyli woda występująca na powierzchni Ziemi, tj. w rzekach, jeziorach, stawach itp.
  • woda podziemna – czyli woda znajdująca się w glebie i skałach
  • użytkowanie wody – czyli wykorzystanie jej przez człowieka, np. do celów rolniczych, przemysłowych, komunalnych, energetycznych itp.
  • ochrona wód – czyli zapewnienie czystości wód i ochrona ich ekosystemu.

Korzystanie z zasobów wodnych

Regulacje prawne dotyczą korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku pozyskiwania wody znajdującej się w jeziorach, rzekach czy zbiornikach wodnych, wymagane jest uzyskanie zgody na użytkowanie wody. W przypadku pozyskiwania wody ze studni głębinowych, istnieją restrykcje dotyczące maksymalnej ilości wody, które można odebrać. Użytkownicy wody muszą ponadto starać się zapewnić czystość wody, którą pobierają, aby zachować ekosystem.

Konsekwencje naruszeń

Niedopełnienie przepisów określonych w prawie wodnym może skutkować sankcjami administracyjnymi, jak również karnymi. Naruszenie reguł ochrony wód lub przekroczenie dozwolonej ilości pobieranej wody, grozi odebraniem zgody na korzystanie z źródeł wodnych.

Podsumowanie

Prawo wodne reguluje korzystanie z zasobów wody na terenie całego kraju. Celem regulacji jest ochrona zasobów wodnych i zapewnienie ich równomiernej dystrybucji pomiędzy użytkowników. Naruszenie wymogów dotyczących korzystania z zasobów wodnych może skutkować poważnymi sankcjami. Dlatego też, zawsze należy pamiętać, aby korzystać z wody zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad ochrony środowiska, a tym samym dołożyć wszelkich starań, aby chronić nasze środowisko naturalne.