Ochrona danych osobowych – jakie są przepisy i jak dbać o prywatność

Ochrona danych osobowych – jakie są przepisy i jak dbać o prywatność

Ochrona danych osobowych jest coraz ważniejsza w dobie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi, które umożliwiają zbieranie i przetwarzanie danych w sposób szybki i możliwie najbardziej dokładny. Już teraz coraz więcej podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem naszych danych osobowych, co stawia przed nami wiele wyzwań związanych z ich ochroną. Jakie są przepisy i jak dbać o prywatność w obliczu takich wyzwań?

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
  W Polsce ochrona danych osobowych jest zapewniona bardzo surowymi przepisami, które regulują sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Przede wszystkim mówimy tu o ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO, czyli Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych, które zastąpiło ustawę o ochronie danych osobowych. Główne cele tych przepisów to zapewnienie, by każdy podmiot przetwarzający dane osobowe postępował w sposób legalny i przejrzysty, a także wyraźne określenie przez podmiot, który gromadzi dane osobowe, celów, dla których są one zbierane, a także zapewnienie praw osób, których dane te dotyczą.

 2. Jakie podmioty zbierają i przetwarzają nasze dane osobowe?
  Dane osobowe zbierane są przez różne podmioty, w tym m.in. przez sklepy internetowe, banki, biura podróży czy też portale społecznościowe. Bardzo często zdarza się, że podmioty te przetwarzają nasze dane osobowe bez naszej wyraźnej zgody, co jest wprost niezgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 3. Jakie kroki podjąć, by dbać o swoją prywatność?
  Aby dbać o swoją prywatność i chronić swoje dane, powinniśmy przede wszystkim zachować ostrożność w kontaktach z podmiotami, które gromadzą i przetwarzają nasze dane osobowe. Warto uważać na różne formy phishingu i nie podawać swoich danych osobowych w niepewnych sytuacjach. Warto także stosować różnego rodzaju narzędzia chroniące naszą prywatność, takie jak programy antywirusowe czy też sieci prywatne VPN, które umożliwiają nam bezpieczne korzystanie z Internetu.

 4. Jakie prawa przysługują nam w związku z ochroną danych osobowych?
  W związku z ochroną danych osobowych każdemu przysługuje szereg praw, które pozwalają nam na kontrolowanie sposobu wykorzystania naszych danych osobowych przez podmioty, które je gromadzą. Przede wszystkim mamy prawo do wglądu w nasze dane osobowe, a także do ich sprostowania czy usunięcia. Jeśli podmiot, który gromadzi nasze dane, przetwarza je bez naszej zgody, mamy również prawo do wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

 5. Podsumowanie
  Ochrona danych osobowych jest coraz ważniejsza w dobie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi, które umożliwiają zbieranie i przetwarzanie danych w sposób szybki i możliwie najbardziej dokładny. W Polsce mamy bardzo surowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także szereg praw, które pozwalają nam na kontrolowanie sposobu wykorzystywania naszych danych osobowych przez podmioty, które je gromadzą. Aby dbać o swoją prywatność, powinniśmy zachować ostrożność w kontaktach z podmiotami, które gromadzą i przetwarzają nasze dane osobowe oraz stosować różnego rodzaju narzędzia chroniące naszą prywatność.