Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego

Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego

Prawo podatkowe a rozliczenia PIT – zasady rozliczania podatku dochodowego

W Polsce każdy obywatel jest zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. System podatkowy regulowany jest przez prawo podatkowe, które dostosowuje wymagania podatkowe do potrzeb i specyfiki kraju. Jakie są zasady rozliczania PIT i jakie obowiązki i uprawnienia wynikają z prawa podatkowego?

 1. Podstawowe pojęcia związane z PIT i prawem podatkowym
  Rozliczanie podatku dochodowego to proces określenia wysokości zobowiązań podatkowych wynikających z osiągniętych przychodów. Prawo podatkowe jest zbiorem norm regulujących stosunki podatkowe państwa i podatników. Do pojęć związanych z PIT i prawem podatkowym należą m.in.:
 • podmiot podatkowy – osoba fizyczna, która osiągnęła przychody i z tego tytułu musi rozliczyć podatek dochodowy;
 • dochód – uzyskany w trakcie roku podatkowego zysk, który podlega opodatkowaniu;
 • ulga podatkowa – kwota, która pozwala na zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych.
 1. Zasady wysokości i terminu opłacania PIT
  Wysokość podatku dochodowego wyliczana jest w oparciu o stawkę podatku, która zależy od osiągniętego dochodu. Do wyliczenia podatku dochodowego konieczne jest odliczenie ulg podatkowych. Termin rozliczenia podatku dochodowego w Polsce wynosi 30 kwietnia każdego roku za poprzedni rok podatkowy.

 2. Obowiązki i uprawnienia wynikające z prawa podatkowego
  Obowiązki podatkowe wynikające z prawa podatkowego polegają na dostarczeniu organom podatkowym odpowiednich dokumentów potwierdzających osiągnięte przychody oraz wyliczone zobowiązania podatkowe. W ramach uprawnień wynikających z prawa podatkowego podatnik może składać odwołania i zażalenia od decyzji organów podatkowych.

 3. Podatki dochodowe a ulgi i odliczenia
  W celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych przewidziane są ulgi i odliczenia. Najpopularniejsze z nich to m.in. ulga na dziecko czy odliczenie od kosztów uzyskania przychodu. Aby móc skorzystać z ulg i odliczeń konieczna jest znajomość przepisów prawa podatkowego.

 4. Controlling podatkowy w przedsiębiorstwach
  Przedsiębiorstwa zwykle zatrudniają osoby zajmujące się controllingiem podatkowym, czyli nadzorem nad prawidłowym rozliczaniem podatków. W ramach controllingów podatkowych wykonywane są m.in. sprawdzanie poprawności rozliczeń, nadzór nad ulgami i odliczeniami oraz pomoc w sporządzaniu dokumentów podatkowych.

Podsumowując, prawo podatkowe reguluje nie tylko zasady opodatkowania, ale również obowiązki i uprawnienia podatników. Rozliczenia PIT wymagają znajomości odpowiednich przepisów, dlatego warto korzystać z pomocy przez specjalistów, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Znajomość podstawowych pojęć podatkowych oraz terminów i zasad rozliczeń pozwoli uniknąć problemów z organami podatkowymi i unikanie kar za nieprawidłowości w rozliczeniach.