Uprawnienia dla najmłodszych

Uprawnienia dla najmłodszych

Karta rowerowa

Posiadanie karty rowerowej przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jest zapewnienie świadomości i znajomości podstawowych przepisów. Najważniejsze czego nauczą się najmłodsi podczas przygotowania do posiadania karty rowerowej jest zachowywanie szczególnej ostrożności na publicznej drodze. Każda karta rowerowa od ilu lat się ją posiada jest ważnym dokumentem zwłaszcza dla osób niepełnoletnich. Dzięki niej mogą być oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego na ulicy. Egzamin dla najmłodszych na kartę rowerową polega przede wszystkim na zaliczeniu etapu teoretycznego oraz praktycznego. Znajomość przepisów drogowych sprawdzana jest w formie testu pisemnego, natomiast praktyka polega na zweryfikowaniu umiejętności każdego uczestnika.

Karta pływacka

Posiadanie karty pływackiej również może być bardzo pomocne. Posiadanie karty pływackiej daje szansę na wypożyczenie sprzętu sportowego lub wzięcia udziału w niektórych wydarzeniach. Umiejętność pływania nie jest obowiązkowa, jednak warto mieć jej potwierdzenie. Kartę pływacką mogą otrzymać dzieci oraz osoby, które udowodnią swoje umiejętności podczas specjalnego egzaminu. Każdy uczestnik egzaminu zobowiązany jest do przepłynięcia w określony sposób odpowiedniej ilości długości basenów. Prawidłowe przepłynięcie w wybranych stylach pływackich wszystkich długości, daje gwarancję posiadania karty pływackiej i udokumentowania swoich umiejętności. Karta pływacka jest bardzo przydatna i pomaga w późniejszym życiu.